Parim Sinust

Scrum Masteri edu alused

Inimeste inimene IT maailma tehniliste rollide keskel

Aprillis 16.04, 17.04 ja 18.04 kell 18:00 - 20:00

Töötad IT tiimidega ja soovid mõista, kes on Scrum Master ja mida ta päriselt teeb? Oled inimeste inimene ja tahad IT ja tarkvaraarenduse valdkonnas saada jalga ukse vahele ega tea, kust alustada? Sinusuguse inimeste inimese jaoks on IT valdkonnas koht täiesti olemas - Scrum Masteri rollis.

„Scrum Masteri edu alused“ on kursus, kus saad olulised teoreetilised ja praktilised teadmised, kuidas edukalt Scrum Masteri rolli kanda ja õnnestuda tiimi ning äritellija vaheliste inimsuhete keerises.

Osalejate tagasiside

Irene poolt läbiviidud koolitus andis üsnagi selge pildi scrum masterina töötamisest, sealsetest katsumustest ja väljakutsetest. Sain kinnituse kui oluline on kommunikatsioon, ausus ja läbipaistvus mitte ainult igapäevaelus, vaid ka IT sektoris. Kõik taandub lõpuks inimsuhetele ja enda isiklikule oskusele inimestega läbi saada, erinevaid inimtüüpe tundma õppida. Irene loob suurepärase ülevaate scrum master rollist ja selle ümber olevatest põhimõtetest, mille abil selles rollis ka edukaks saada. Aitäh - Chris

Ma olen õnnega koos, et sattusin just Sinu Scrum-Masteri koolitusele. Vaatamata sellele, et olen IT maailmast uurinud väga palju ja natuke veel, just sel koolitusel sain ma väärtuslikku infot mis on arendustiim tegelikult ja kuidas see toimib. Su megasuur tugevus on oskus teha keerulised asjad lihtsate sõnadega selgeks. Samuti märkasin, et lisaks koolitusmaterjali kõrgele kvaliteedile, oled professionaalse koolitajana suutnud jääda varem välja kuulutatud koolituse aja sisse. See oskus paljudel koolitajatel kahjuks puudub. Tänan veelkord inspiratsiooni ja innustuse eest! Nüüd ainult edasi tähtede poole :) - Jelena

Kursus andis mulle selgel ja lihtsal kujul arusaama, mida kujutab endast Scrum metoodika, miks seda rakendada ning mis osa Scrum Master selles mängib. Kõige olulisem väärtus oli Irene elulised näited ja soovitused, kuidas Scrum Masteri töös igasuguste väljakutsetega toime tulla ning oskus tõmmata piir, mida Scrum Master peab tegema ja mida mitte. Läbi kursuse sain kindlust juurde, et võtta oma tiimis Scrum Master roll enda kanda. - Kaspar

Enesekindel esinemine, hea väljendusoskus, selge ning hästi haaratav sõnastus, sobilik tempo, konkreetsed näited. Kogu kursuse vältel oli selgelt tunda, et jutt, mida räägid, baseerub isiklikel, läbiproovitud kogemustel. Samuti meeldis, et kaasasid kuulajaid, mis andis osalejana võimaluse koheselt räägituga suhestuda. Aitäh! - Margus

Teemad, mida katame

 • Agiilse tarkvaraarenduse põhimõtted
 • Scrum arendusmetoodika
 • Scrum Master - kes ta on ja kes ta ei ole
 • Scrum Master ja inimsuhted
 • Scrum Masteri tööriistad ja -vahendid
 • Scrum Masteri töö ja vastutus
 • Scrum ja seos teiste arendusmetoodikatega
 • Enim levinud väljakutsed Scrum Masteri rollis
 • Tihti esinevad väljakutsed arendustiimides ja kuidas neid Scrum Masterina lahendada
 • Scrum Masteri rollis tehtavad vead ning kuidas neid vältida
 • Scrum Master test-stsenaariumid

Sa saad sissevaate elust enesest, millest Sind enamasti ette ei hoiatata ega õpetata Scrum Masteri rolliga seoses.

Kas kursus on Sulle?

 • IT arendustiimidega töötavale inimesele, kes soovib laiendada oma teadmisi ja paremini Scrumist/Scrum Masteri rollist aru saada ja/või võtta Scrum Masteri roll tiimis enda kanda
 • Scrum Masterile, kes soovib end täiendada ja/või saada oma rollis rohkem kindlust
 • Eriala vahetajale/ümberõppijale, kes soovib vahetada valdkonda ning siseneda IT maailma, mis ei hõlma ainult tehnilisi oskusi
 • Õpilasele, tudengile, kes valib endale karjääriteed

Tutvustus, mis on Scrum ja kes on Scrum Master?

Lühike tutvustus, miks Scrum ja kes on edukas Scrum Master, et kursusel detailidesse minna, kuidas Scrumiga Scrum Masteri rollis edu saavutada.

Scrum

Tänapäevane kiiresti muutuv maailm ühes muutuvate ärivajadustega nõuab, et tarkvaraarendus kohaneks sama kiiresti ja oleks paindlik muutuste sisseviimisel. Seepärast vaadatakse agiilse mõtteviisi ja agiilsete arendusmetoodikate suunas.

Agiilseid arendusmetoodikaid on mitmeid - iga tarkvaraarendusettevõte oma tiimide ja inimestega on erinev ning saab mitmete arendusmetoodikate hulgast valida endale sobivaima metoodika - valdavalt on selleks Scrum. Scrum on enim levinud ja kasutatav agiilne arendusmetoodika, mis annab tööriistad arendustiimi igapäevatöö korraldamiseks muutuvate ärivajaduste keskel.

Märkmed

Scrum Master

Häid Scrum Mastereid otsitakse tikutulega taga. See ei ole lihtne roll, kuid sobivate isikuomadustega inimene loob selles rollis väärtust.

Scrum Master on võtmetähtsusega roll, et Scrum arendusmetoodikat ellu viia ja panna sujuvalt toimima arendustiimi igapäevatöö.

Kes on edukas Scrum Master?

 • Valdab Scrum metoodikat
 • Coach-ib Scrumi arendustiimides ja ja organisatsioonis laiemalt - ta õpetab, selgitab Scrumi, selle väärtust, kasu ning mõtteviisi
 • Rakendab Scrum tööriistu vastavalt tiimi küpsusele
 • Oskab tiimile peegeldada ning selgitada andmetel põhinevat arengut või mahajäämust
 • Oskab suurepäraselt asju selgitada - ta oskab sama asja selgitada erinevatele inimestele erinevalt ja veenduda, et tema selgitustest saadakse ühtmoodi aru
 • On lahendustele orienteeritud, arvestades tiimiliikmete ja äritellija huvidega
 • Oskab tuvastada ja aitab kõrvaldada takistusi, mis takistavad arendustiimil õnnestuda
 • Kuulab tiimi ja tiimiliikmeid
 • Toetab ja aitab tiimil areneda ja parima võimaliku tulemuse suunas liikuda
 • Seisab tiimi eest, et töösse võetakse ainult arendused, mida tiim suudab valmis teha ehk arvestab arendustiimi reaalset (andmetel põhinevat) võimekust
 • Õhutab tiimi üheskoos vigadest õppima; õhutab katsetama ning proovima uusi lahendusi
 • Julgustab tiimiliikmeid ettepanekuid tegema
 • Aitab tiimiliikmetel tiimina kokku töötada
 • Loob arendustiimi ja äritellija vahel usalduse
Edukas tiim

Fakte

 • Palgad.ee 2023. aasta palgavõrdluse andmetel on Scrum Masteri keskmine netopalk Eestis ca 2500 EUR
 • Eesti ülikoolid ei paku Scrum Masteri rolliga seonduvat õpet (sh mikrokraad õpingute raames)
 • Tehnilistest oskustest nõuab vaid elementaarset arvutikasutusoskust, kuid sügavaid tehnilisi oskusi (nt programmeerimine, IT-süsteemide testimine) ei vaja
 • Scrum Masteri roll on kasvulava kui on soov areneda tiimijuhiks

Kursuse läbides

 • Oled valmis Scrum Masteri rollis tööle asuma mentori käe all
 • Saad Scrumi ja Scrum Masteri rolliga seonduvad teoreetilised ja praktilised teadmised
 • Tead, mis väärtustest Scrum Master juhindub ja mis on tema vastutus
 • Oskad Scrum tööriistu rakendada vastavalt tiimi küpsusele
 • Oled teadlik enim levinud väljakutsetest, vigadest ning oskad neid lahendada
 • Saad materjalid lahenduste ja soovitustega, kuidas erinevaid väljakutseid lahendada
 • Saad Parim Sinust tunnistuse

Miks Parim Sinust „Scrum Masteri edu alused“ kursus on Sulle?

See on kogemustel põhinev laiapõhjaline kursus, mis katab ka Scrum Masteri rolli detailid, sealhulgas aspektid, millest Sind ette ei hoiatata. „Kui oleksin saanud ise sellise kursuse algaja Scrum Masterina, siis oleksid mitmed väljakutsed lihtsamini lahendatud, vead tegemata jäänud ning tiimid kiiremini arenenud, et äritellijale efektiivsemalt väärtust luua.“ - Irene Annus.

Scrum Masteri töö hõlmab inimestega töötamist. „Scrum Masteri edu alused“ kursuse lahutamatu osa on inimsuhted. Käsitleme inimsuhteid Scrum tiimi võtmes, millele väga tihti või üldse tähelepanu ei pöörata:

 • Erinevad inimtüübid
 • Tiimisisene kliima ehk tiimiliikmete vahelised suhted
 • Tiimi küpsusastmed ja väljakutsed erineva küpsusastmega tiimides
 • Tiimi ning äritellija vaheline suhtlus
 • Oskused ja teadmised suhetes navigeerimiseks (nt vaatlemis- ja kuulamisoskus, oskus jääda tasakaalukaks, selgitamisoskus)

Kursus keskendub Scrum Masteri rollile tervikuna, kus on teooria ja praktilised näited elust enesest:

 • Päris elulised näited ning kogemused
 • Enim levinud väljakutsed
 • Tihti esinevad vead
 • Soovitused, kuidas vigu vältida ja lahendada

Kursuse info

 • Toimub aprillis 16.04, 17.04 ja 18.04 kell 18:00 - 20:00
 • E-õpe Google Meet veebikeskkonnas (täpsem info registreerimisel)
 • Eesti keeles
 • Kursuse hind osalejale 350 EUR
 • Küsi pakkumist grupikoolitusele

Osalemise tingimused

 • Oled täitnud registreerimisvormi
 • Oled tasunud kursuse eest hiljemalt 5 päeva enne kursuse algust. Pärast makse laekumist saad registreerimise kinnituse enda e-maili aadressile, kus on täpsem info: kursuse ligipääsu link, kuupäevad, kellaajad
 • 2 päeva enne kursuse algust saad meeldetuletuse sama infoga

Nii lihtne ongi - kohtume kursusel!

Pangarekvisiidid:

 • Saaja: Parim Sinust OÜ
 • Summa: 350
 • IBAN: EE587700771008863659
 • Selgitusse lisa kursusel osaleja ees- ja perenimi ning kursuse nimetus Scrum Masteri edu alused, nt: Irene Annus - Scrum Master edu alused

Koolitajast

Olen Irene Annus ning tegutsenud koolitajana aastast 2007 (telekommunikatsiooni ja hiljem IT valdkonnas).

Scrum Masteri rollis alustasin täiesti nullist, külma vette visatuna, tulles teisest valdkonnast ja õnnestusin. Õnnestusin lausa nii hästi, et tänaseks on mul Scrum Masterina, Agile Coachina ja ärianalüütika arendustiimi juhina kogemust kolmest erinevast IT ettevõttest (SMIT, Telia, Eesti Energia), seitsme erineva arendustiimiga (eesti- ja ingliskeelsetes tiimides).

Olen praktik, kelle jaoks ei ole sellel teekonnal ükski väljakutse võimatu ning jagan hea meelega enda praktikaid ning kogemusi teistega.

Samuti olen mentordanud Scrum Master’eid ning Product Owner’eid. Armastus ja austus agiilse mõtteviisi ning agiilsete arendusmetoodikate vastu sai alguse SMIT-i kogemusest ning sellest ajast alates on agiilsest mõtteviisist saanud minu igapäevaelu. Minu raamat „Palgateadlik läbi elu“ on ühtlasi selle tõestuseks, kust leiab agiise mõtteviisi ning tegutsemise kohta lihtsaid näiteid parema enesejuhtimise tarbeks ja seda sootuks IT kaugetele inimestele. Kõik selleks, et elu lihtsamaks teha ning vähendada raiskamist, ebavajalikku ajakulu ja suurendada produktiivsust.

Mul on olnud au olla ka saatekülaliseks Eesti tuntuimas tarkvaraarendusele suunatud podcastis „Algorütm“, kus rääkisime agiilsest mõtteviisist, produktiivsest koostööst arendustiimis ja palju muudki - episoodid leitavad siit.

Tänaseks koolitan ja pakun ettevõtetele ka konsultatsiooni agiilse tarkvaraarenduse teemadel.Samuti olen andnud karjääri- ja külalisloenguid mittetehniliste agiilse tarkvaraarenduse rollide osas (Scrum Master, Product Owner) TalTechi tudengitele ning Work In Tech, naistele suunatud IT ümberõppeprogrammis.

Registreerimine

Kui Sul on küsimusi või erisoove kursuse osas

Scrum Masteri edu alused

Jälgi palgavestluse ja karjääri teemasid

Jagan Sinuga palga- ja karjäärinõu enda enam kui 15-aastase kogemuse, personaalsete konsulatsioonide ja koolituste baasil

Võta ühendust

Kui Sul tekkis küsimus ning soovid lisainfot - aitan Sind heameelega