Parim Sinust

Retrospektiiviga tulemusteni

Sinu retrospektiivi läbiviimine lähtudes Sinu vajadustest ja Sinu inimeste koolitamine, kuidas viia läbi tulemuslik retrospektiiv

Parimad tulemused ettevõtetes ja tiimides tulevad läbi inimeste omavahelise koostöö - ühine väljakutse või eesmärk paneb inimesi lahendusi leidma ja seeläbi mägesid liigutama. Kuidas koostööd veel enam võimendada ja kuidas võtta üksteiselt kaasa parim, et tulevik oleks tulemuslikum ning kuidas õppida vigadest, et sama reha otsa ei astuks? Seda saavutad läbi retrospektiivi, kus õpitakse üksteise kogemusest ning igaüks saab rääkida otse ja ausalt: mis on päriselt hästi ja mis toimib ehk mis paneb silma särama ja toob tulemusi ning mis on see, mis ei too tulemusi ja teeb lausa harja punaseks.

Miks teha retrospektiiv - mis kasu see Sulle annab?

Iga tööriista peab oskama õigesti kasutada, täpselt samamoodi on retrospektiivi rakendamisega - igaüks võib retrospektiivi teha, aga kas see toob ka soovitud tulemusi? Õigesti läbiviidud retrospektiiv võimaldab hinnata varasemaid tegevusi ja õppida kogemustest; see parandab ettevõttes, valdkonnas või tiimis inimeste vahelist koostööd ja annab ühise arusaama sellest …

 • Mis tegevusi peab jätkama, et edaspidi edu ja tulemusi saavutada?
 • Mis takistab inimesi, et endast parim anda?
 • Mis on tegevuskava takistuste lahendamiseks?
 • Mis võimaldab inimestel anda endast parim?
 • Mille eest on inimesed päriselt tänulikud?
 • Keda tunnustatakse ja mille eest?

Retrospektiiv toob esile kõigi osalejate vaate ja tähelepanekud - erinevad inimesed märkavad samal teekonnal erinevaid detaile. Retrospektiiv on investeering inimeste arengusse ja omavahelisse koostöösse ning seeläbi tiimi ja ettevõtte tulemustesse.

Eesti Energia ärianalüütika tiimide koostöö retrospektiiv, mai 2022

Eesti Energia ärianalüütika tiimide koostöö retrospektiiv, mai 2022

Millal teha retrospektiiv?

Regulaarne retrospektiivi tegemine parandab tulemusi, sest arvestatakse ajas muutuvaid olusid ning tuvastatakse ühest küljest, mis garanteerib edu ja teisest küljest, mis takistab edu. Retrospektiiv aitab selgelt tuvastada ebaefektiivsust, raiskamist, takistusi ja seda kõike enne, kui need jõuavad paisuda ja suuremat kahju tekitada. Mida varem takistusele jälile saad, seda parem ja lihtsam on seda lahendada ja sellest õppida, vastasel juhul võib Sinu eesmärk või projekt ebaõnnestuda. Rõhk on kiirel õppimisel ja õigeaegsel reageerimisel.

Retrospektiiv kraadib inimeste mõtteid edu ja ebaedu suhtes

 • Aasta eesmärkide täitmine, nt ettevõtte, valdkonna või tiimi vaates
 • Projekti õnnestumine, nt perioodiliselt või projekti lõpus
 • Töökorraldusliku muudatuse või protsessi mõju ükskõik millisele perioodile

Kas “Retrospektiiviga Tulemusteni” on Sinu jaoks?

Iga valdkond muutub ajas - see omakorda nõuab muutustega kohanemist ja paindlikkust. Ettevõtted, tiimid ja inimesed on edukad vaid siis, kui nad kohanevad muutunud oludega, vaadates tagasi, et vaadata edasi - retrospektiiv on selle jaoks parim tööriist.

Retrospektiivi saab läbi viia mistahes ettevõtte kontekstis. Sõltumata valdkonnast, ettevõttest, suurest või väikesest projektist, tähendab see koostööd inimestega - koostöö tiimi siseselt, kliendiga, tellijaga, teiste huvigruppidega. Oluline on aru saada, kas ja kuidas koostöö omavahel toimib. Kas kõik osapooled on rahul; mida peab koostöös parandama enne, kui väikesed probleemid suureks kasvavad ja lõpptulemust saadab ebaedu ja mida saab koostöös parandada selliselt, et veel edukam olla.

Võta ühendust, et Sinu vajadusi arvestades retrospektiiviga tulemusteni liikuda

 • Viia läbi Sinu retrospektiiv
 • Koolitada Sinu inimesi, kuidas viia läbi tulemusteni viiv retrospektiiv

Sinu retrospektiivi läbiviimine

Aastate jooksul olen retrospektiive läbi viinud erinevate valdkondade ettevõtete jaoks:

 • SMIT, Telia, Eesti Energia IT valdkondades seitsmes erinevas tiimis, kus töötasin Scrum Master, Agile Coach rollis ja ärianalüütika arendustiimi juhina viisin läbi lugematu arv retrospektiive
 • Solina, toiduainetööstuses tootmisettevõte
 • Tartu Ülikool, infosüsteemide talituse tiim
 • Meditsiiniteenuste pakkuja, registratuur ja eesliini töötajad

Solina - Euroopa juhtiv maitseainesegude valmistaja, tootmisettevõte, märts 2023

3-päevane aastat kokkuvõttev pühendumuse ja rahulolu uuringu tulemuste arenduspäev, mille raames viisin Solina töötajate seas läbi aastat kokkuvõtva retrospektiivi.

Solina

Tartu Ülikooli infosüsteemide talituse tiimi aastakonverents, november 2023 Viisin läbi aastat kokkuvõtva retrospektiivi ja rääkisin teemal “Inimeste ja koostöö keskne tarkvaraarendus”

Tartu Ülikool

Sinu inimeste koolitamine

Kursuse eesmärk on anda ettevõtte töötajatele teadmised retrospektiivide korraldamisest. Osalejad õpivad, kuidas läbi viia tulemuslikke retrospektiive, tuvastada takistusi, tõhusalt analüüsida meeskonna jõudlust ning juurutada pidevat arengut oma töös.

Teemad, mida katame

 • Retrospektiivi olemus ja olulisus
  • Mis on retrospektiiv?
  • Miks on retrospektiiv oluline valdkonna, ettevõtte, tiimi kontekstis?
 • Retrospektiivi etapid
  • Kuidas retrospektiivi ette valmistada?
  • Kuidas retrospektiivi läbi viia?
  • Kuidas tuvastada mustreid?
  • Kuidas luua tegevuskava parenduste elluviimiseks?
 • Retrospektiivi tehnikad
  • Mis tehnikad, mis küpsusega tiimis toovad tulemusi?
 • Kommunikatsioon
  • Kuidas koguda ja jagada tagasisidet retrospektiivil?
  • Kuidas jagada osapoolte vahel retrospektiivide tulemusi?
  • Kuidas hübriid-töökorralduses retrospektiivi korraldada, kus osa töötajad kontoris, osa kodukontorist; või kaugtöö vormis, kus kõik töötajad on kodukontoris?
 • Retrospektiivi enim levinud väljakutsed ja lahendused
  • Miks minu retrospektiiv ei anna tulemusi?
  • Miks keegi ei avalda oma arvamust?
  • Kes lahendab väljatoodud parendusettepanekud?
  • “Retrospektiiv on ajaraiskamine”
 • Retrospektiiv kui pidev areng
  • Kuidas retrospektiiv on pideva arengu osa?
  • Näited edulugudest, kus retrospektiivid on viinud mõõdetavate tulemusteni

Sihtgrupp on huviline Sinu ettevõttest, kes tahab tuua välja parendusettepanekuid, parandada tiimi koostööd ja saavutada üheskoos edu

 • Tiimijuht
 • Projektijuht
 • Äripoole esindaja
 • Personalitöötaja
 • Spetsialist

Kursuse läbides

 • Mõistad retrospektiivi olemust ja selle olulisust
 • Oskad korraldada efektiivse ja tulemusliku retrospektiivi
 • Oskad tuvastada retrospektiiviga tiimi tugevusi ja nõrkusi
 • Oskad kasutada retrospektiivi tehnikaid vastavalt olukorrale ja tiimi küpsusele
 • Mõistad retrospektiivi enim levinud väljakutseid ja lahendusi
 • Oskad teadlikult juhtida pidevat arengut töös

Loe, kuula, vaata lisaks

Kui soovid veel enam retrospektiivist teada saada

Kõige lihtsam tee koostööni

Selleks, et saaksid selle, mida Sul päriselt on vaja

 • Võta ühendust läbi alloleva vormi või e-maili
 • Esmase tasuta konsultatsiooniga räägime läbi Sulle vajalikud teemad ja kuidas ma Sind aidata saan
 • Kui näed, et pakutav Sind aitab, siis teen Sulle pakkumise

Nii lihtne ongi - koostööni.

Koolitajast

Olen Irene Annus ning tegutsenud koolitajana aastast 2007 (telekommunikatsiooni ja hiljem IT valdkonnas).

Scrum Masteri rollis alustasin täiesti nullist, külma vette visatuna, tulles teisest valdkonnast ja õnnestusin. Õnnestusin lausa nii hästi, et tänaseks on mul Scrum Masterina, Agile Coachina ja ärianalüütika arendustiimi juhina kogemust kolmest erinevast IT ettevõttest (SMIT, Telia, Eesti Energia), seitsme erineva arendustiimiga (eesti- ja ingliskeelsetes tiimides).

Olen praktik, kelle jaoks ei ole sellel teekonnal ükski väljakutse võimatu ning jagan hea meelega enda praktikaid ning kogemusi teistega.

Samuti olen mentordanud Scrum Master’eid ning Product Owner’eid. Armastus ja austus agiilse mõtteviisi ning agiilsete arendusmetoodikate vastu sai alguse SMIT-i kogemusest ning sellest ajast alates on agiilsest mõtteviisist saanud minu igapäevaelu. Minu raamat „Palgateadlik läbi elu“ on ühtlasi selle tõestuseks, kust leiab agiise mõtteviisi ning tegutsemise kohta lihtsaid näiteid parema enesejuhtimise tarbeks ja seda sootuks IT kaugetele inimestele. Kõik selleks, et elu lihtsamaks teha ning vähendada raiskamist, ebavajalikku ajakulu ja suurendada produktiivsust.

Mul on olnud au olla ka saatekülaliseks Eesti tuntuimas tarkvaraarendusele suunatud podcastis „Algorütm“, kus rääkisime agiilsest mõtteviisist, produktiivsest koostööst arendustiimis ja palju muudki - episoodid leitavad siit.

Tänaseks koolitan ja pakun ettevõtetele ka konsultatsiooni agiilse tarkvaraarenduse teemadel. Samuti olen andnud karjääri- ja külalisloenguid mittetehniliste agiilse tarkvaraarenduse rollide osas (Scrum Master, Product Owner) TalTechi tudengitele ning Work In Tech, naistele suunatud IT ümberõppeprogrammis.

Retrospektiiviga tulemusteni

Jälgi palgavestluse ja karjääri teemasid

Jagan Sinuga palga- ja karjäärinõu enda enam kui 15-aastase kogemuse, personaalsete konsulatsioonide ja koolituste baasil

Võta ühendust

Kui Sul tekkis küsimus ning soovid lisainfot - aitan Sind heameelega

  © 2024 Parim Sinust OÜ

  Egon Lund logo