Parim Sinust

Palgateadlik Noor

Vundament noorele terveks eluks, et saada aru oma väärtusest ja panusest karjääriteekonnal

Paljudel tarkadel, ambitsioonikatel noortel puuduvad elementaarsed läbirääkimisoskused, teadmised eneseväärtustamisest ning oskus näha enda panust ja väärtust tööandja jaoks ehk teisisõnu puuduvad teadmised ja oskused palgateadlikkusest. Miks see nii on? Noored ei saa palgateadlikkust kodunt, keskkoolist ning ka ülikoolist kaasa. Ometi on palgateadlikkus kriitilise tähtsusega iga noore jaoks, kes on juba oma tööelus või seda alles alustamas ning seepärast on „Palgateadlik Noor“ loengu või kursuse vormis suunatud haridusasutustele ja nende noortele, et anda teadmised ja oskused, kuidas tagada ja suurendada noore inimese edu karjääriteekonnal.

Miks on „Palgateadlik Noor” Sulle?

Karjäärikonsultandina, värbava juhina, külalislektorina ülikoolides ning ka tudengite karjääripäevadel olen kokku puutunud noortega, kes lepivad teadmatuse tõttu kehvade töötingimuste, liiga suure töökoormusega ja liiga madala töötasuga. Samuti vastupidi, oodatakse põhjendamatult kõrget töötasu, oskamata seda põhjendada ning saadakse äraütlev vastus - see demotiveerib ja paneb omakorda noort iseenda väärtuses kahtlema.

Noored seisavad silmitsi väljakutsega - keeruline on tööle saada, kui puudub eelnev töökogemus. Minule on noored sageli öelnud: „Mul puudub igasugune töökogemus, ei ole ka tööalaseid saavutusi ette näidata. Töökuulutustes otsitakse vaid kogemustega töötajat. Miks keegi peaks üldse mind värbama, kui minul see kõik puudub? Kas on üldse lootust?”. See kõik väljendub noore inimese karjääriteekonna alguses:

Esimesed kandideerimised keskkoolis, kui kandideeritakse suveks tööle

 • Kandideerijaid on palju, tekib konkurents, kõigile töökohti ei jätku. Mida peaks noor inimene teadma, et huvipakkuva kandidaadina silma paista ning tööle saada?

Ülikooli tudengid või kutsekooli õpilased, kes kandideerivad praktikale

 • Ettevõtetele laekub palju praktikasoove. Vahel on praktikakohta keerulisem leida, kui tööle kandideerida, seda erinevatel põhjustel: näiteks ei ole meeskondades alati õpilasele mentorit pakkuda, praktikakohtade arv on piiratud või puudub üldse praktika võimalus. Kuidas jääda silma ja osutuda valituks?

Ülikooli või kutsehariduse lõpetajad, kellel kraad ja diplom käes ning kandideerivad tööle

 • Olen enda enam, kui 15 aastase karjäärinõustamise teekonnal kuulnud sageli, kui keeruline on tööd leida noortel, kellel on „taskus” tööturul nõutud erialade diplomid, kuid tööle ei õnnestu saada
 • Õpitud eriala ise ei garanteeri veel töökohta. Tuleb ette võtta kandideerimisprotsess, aga samale positsioonile kandideerivad ka kogemustega töötajaid, mis tähendab, et sageli on kogemusteta noore jaoks tööintervjuule saamine justkui õnnemäng
Eesti Energia Praktikapäev

Eesti Energia Praktikapäev, 2022

Kui me noortele vajalikke teadmisi ei õpeta, toob see kaasa keerulise ja teadmatust täis karjäärielu täiskasvanuna - leppimine ebavõrdsete töö- ja palgatingimustega, hirmu ning teadmatuse, kuidas rääkida enda juhiga olulistel tööelu või -koormust puudutavatel küsimustel jne. See tähendab, et noor inimene jääb ilma kõigest sellest, mida tal on tegelikult võimalik saavutada kui tal on vastav ettevalmistus ja teadmised.

Siin on esimene samm, et noorte teadlikkust kasvatada ning täita tühimik. „Palgateadlik Noor” aluseks on minu kirjutatud ja Rahva Raamatu poolt välja antud Eesti esimene palgateadlikkuse käsiraamat „Palgateadlik läbi elu”, kust on võimalik palgateadlikkuse teadmisi ja oskusi omandada. See on noortele, kes suunduvad tööle, aga samuti neile, kes juba töötavad spetsialisti, juhi, värbaja või personalitöötaja rollis. Lugejale on see karjääriõpik terveks eluks ning „Palgateadlik Noor” annab eeskätt noorele hädavajalikud teadmised, mis on vundamendiks karjääriteekonda alustades ja edaspidi terveks eluks.

Teemad, lähtudes Sinu vajadustest

 • Kuidas noore inimesena üles leida enda tugevused ja väärtuspakkumine?
  • Mis kvalifitseerub tugevusena, et kõnetada potentsiaalset tööandjat?
 • Kuidas iseendana silma jääda koos CV ja motivatsioonikirjaga (kui puudub töökogemus)?
  • Näiteks, kõige noorem, kellel olen aidanud koostada pilkupüüdva CV, oli toona 14 aastane õpilane, kes kandideeris suveks malevasse tööle - kandideerimisel oli nõutud CV
 • Kuidas olla potentsiaalse tööandjaga võrdväärne ning enesekindel läbirääkija?
  • See, et ollakse noor, ei tähenda, et tuleb leppida suurema koormuse või ebamõistlike töötingimustega.
 • Kuidas käituda tööintervjuul?
  • Millest on kasulik rääkida ja millest mitte? Tasub teada, et vaid üks vale sõna või väljend võib tõmmata vee peale kogu eelnevale ettevalmistusele
 • Kuidas pidada palgaläbirääkimisi?
  • Vaatamata noorele eale ja olematule töökogemusele, on oluline olla teadlik enda õigustest ja osata pidada avatud dialoogi tööandjaga
 • Kuidas küsida õiglast palka?
  • Missugune palk võiks olla õiglane ja kuidas seda mõõta?
  • Igipõline dilemma noorte seas: kui küsida liiga palju, ei võeta tööle; kui küsida liiga vähe, ollakse ise õnnetu, ega tea tegelikult, millal avaneb võimalus küsida suuremat palka.
 • Mida saab enda edasise karjääri heaks teha, kui juba on „jalg ukse vahel” ehk on saadud praktikakoht või esimene töökoht?
 • Kuidas võimaldada endal karjääriredelil tõusta?

„Palgateadlik Noor” sisu olen üles ehitanud keskendudes just noortele, kes on oma karjääriteekonna alguses, kasutades enda isiklikku kogemust, teadmisi ja oskusi:

 • 25 aastat töökogemust 10 ettevõttes, 4 erinevas valdkonnas
 • Enam kui 15 aastat kogemust karjäärikonsultandina (sh noortega)
 • Viimsed 7 aastat IT valdkonnas, kus puutusin tihedalt kokku juunior positsioonidele kandideerivate ja töötavate noortega ning praktikantidega, kellel esimene töökoht pärast ülikooli või kutsekooli lõpetamist; samuti värbava juhina enda meeskonda töötajaid värvates
 • Olen osalenud TalTech Praktikakohvikul, esindades enda meeskonda IT juhina ja tutvustades praktikavõimalusi ärianalüütika tarkvaraarenduse tiimis; samuti ka enda ettevõtte Parim Sinust raames karjäärikonsultandina - vestelnud paljude IT tudengitega, kes otsivad erinevaid praktikavõimalusi ja andnud nõu, kuidas edukalt tööle või praktikale kandideerida
 • Samuti olen andnud karjääri- ja külalisloenguid mittetehniliste agiilse tarkvaraarenduse rollide osas (Scrum Master, Product Owner) TalTechi tudengitele ning Work In Tech, naistele suunatud IT ümberõppeprogrammis, kus on teemaks olnud ka väljakutse karjäärivahetamisel töökoha leidmine
 • Olen täiskasvanud tütre emana tunnistajaks, missuguste väljakutsetega kasvav ning õppiv noor päriselus kokku puutub, mõistan ning oskan olukorda tervikuna, kogemuspõhiselt hinnata
TalTech Praktikakohvik

TalTech Praktikakohvik, märts 2022

„Palgateadlik Noor” on Sulle

Palgateadlikkus on inimese karjääriteekonna lahutamatu osa - kõige õigem on sellega algust teha siis kui noorel inimesel on tööelu terendamas ning seepärast on see suunatud haridusasutustele ja nende noortele:

 • Keskkool
 • Kutsekool
 • Ülikool
 • Karjääriüritused, mis on noortele suunatud

Olenevalt haridusasutuse sihtgrupi vajadustest on „Palgateadlik Noor” võimalik loengu või kursuse vormis, mille raames toon vajalikud teadmised ja oskused noorteni, vastan küsimustele ja toetan neid sel teekonnal.

Kõige lihtsam tee koostööni

Selleks, et saaksid selle, mida Sul päriselt on vaja

 • Võta ühendust läbi alloleva vormi või e-maili
 • Esmase tasuta konsultatsiooniga räägime läbi Sulle vajalikud teemad ja kuidas ma Sind aidata saan
 • Kui näed, et pakutav Sind aitab, siis teen Sulle pakkumise

Nii lihtne ongi - koostööni.

Palgateadlik Noor

Jälgi palgavestluse ja karjääri teemasid

Jagan Sinuga palga- ja karjäärinõu enda enam kui 15-aastase kogemuse, personaalsete konsulatsioonide ja koolituste baasil

Võta ühendust

Kui Sul tekkis küsimus ning soovid lisainfot - aitan Sind heameelega

  © 2024 Parim Sinust OÜ

  Egon Lund logo